پویش‌هایی که به دلایل مختلف لغو می‌شوند و پول جمع آوری شده در آن‌ها، صرف پویش دیگری خواهد شد.