پویش‌های اخیر

مؤسسات همکار

مجموعه‌ی همسادگی، فعالیت‌های خود را با همکاری خیریه‌ها و مؤسسات مختلف انجام می‌دهد. در زیر نام ngo ها و خیریه‌های همکار همسادگی را مشاهده می‌نمایید:

خیریه نذر اشتغال امام حسین (علیه السلام)
عکس لوگوی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

——————-

انجمن امداد دانشجویی-مردمی ایما

مجوز و پروانه فعالیت خیریه همسادگی زیر نظر انجمن ایما در اصفهان

——————-
انجمن حمایت از حقوق کودکان مهر و دوستی
انجمن حمایت از حقوق کودکان مهر و دوستی
——————-
جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود
عکس لوگوی جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود
——————-
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (علیه السلام) اصفهان
عکس لوگو جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی اصفهان
——————-
خیریه پایان کارتن خوابی امید
عکس لوگو خیریه پایان کارتن خوابی امید مؤسس اولین گرمخانه ی مردمی ایران
 
——————-
خیریه کوثر اردیبهشت
عکس لوگوی خیریه کوثر اردیبهشت در اصفهان
  • طرح همسادگی
  • 319