مجوز فعالیت

عنوان همسادگی، نام یکی از طرح‌های اجرایی زیرمجموعه‌ی انجمن امداد دانشجویی-مردمی ایما است. انجمن ایما دارای مجوز رسمی از استانداری اصفهان با شماره ثبت ۳۳۶۱ است و در زیر می‌توانید پروانه فعالیت انجمن ایما را مشاهده فرمایید:

مجوز و پروانه فعالیت خیریه همسادگی زیر نظر انجمن ایما در اصفهان

  • طرح همسادگی
  • 47