پویش‌های اخیر

می‌خواهم به همسادگی کمک مالی کنم

حتماً در بخش‌های دیگر سایت، با رسالت همسادگی و نوع فعالیت‌های آن آشنا شده‌اید و می‌دانید همسادگی طرحی است که بدون حمایت مالی مردمی، امکان اجرای هیچ پویشی را ندارد. بنابراین طبیعی است که از شما بخواهیم تا جایی که برایتان مقدور است همسادگی را حمایت کنید.

همیار گرامی! شما با استفاده از ۳ روش می‌توانید در پویش‌های ما مشارکت مالی داشته باشید. (در هر سه روش، مبالغ به یک حساب بانکی واریز می‌شود.)

توجه: تمامی مبالغ واریزی، صرف کمک به نیازمندان در پویش‌های همسادگی می‌شود.


روش اول: واریز به حساب

در این روش، شما به صورت کلی به همسادگی کمک مالی می‌کنید. ما مبلغ شما را در پویش‌های مختلف صرف خواهیم کرد.

شماره حساب: ۵۷۵۱۰۷۱۴۷۳
بانک ملت به نام انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما
شماره کارت:
۶۱۰۴-۳۳۷۸-۲۹۵۹-۰۱۲۲
شماره شبا:
IR22 0120 0200 0000 5751 0714 73


روش دوم: پرداخت آنلاین از طریق فرم

در این روش، شما به صورت کلی به همسادگی کمک مالی می‌کنید. ما مبلغ شما را در پویش‌های مختلف صرف خواهیم کرد.


روش سوم: پرداخت آنلاین از طریق مشارکت در پویش انتخابی

در این روش، می‌توانید وارد بخش پویش‌های فعال شوید و مبلغ مورد نظرتان را مستقیماً به پویشی که انتخاب می‌کنید، اختصاص دهید. (در صورتی که پویش فعالی را مشاهده نکردید، می‌توانید از روش‌های بالا برای حمایت مالی استفاده کنید.)

  • طرح همسادگی
  • 475